kbg

+48 785 961 530

biuro@kbg.biz.pl

Zakres usług doradczych

 • weryfikacja treści zleceń,
 • weryfikacja umów generalnych,
 • dokumentacji w kontekście wymogów towarzystw ubezpieczeniowych, sprawności likwidacji szkody,
 • szkolenie kierowców, spedytorów itp.,
 • weryfikacja dokumentacji w języku obcym (angielski, niemiecki, rosyjski),
 • doradztwo operacyjne,
 • doradztwo w zakresie organizacji pracy, systemów motywacyjnych, regulaminu pracy,
 • przygotowywania procedury naprawczej dla zleceniodawców Klienta w przypadku odmowy roszczeń,
 • usługi brokera ubezpieczeniowego,
 • niepodstawienie auta pod załadunek/rozładunek
 • zerwanie umowy/odstąpienie od zlecenia
 • noty za opłaty postojowe pod załadunkiem rozładunkiem
 • kary umowne
 • noty szkodowe
 • noty za niedostarczenie dokumentów na czas
 • noty za przeładunki i przeciążenie nacisku na oś
 • noty za opóźnienie w podstawieniu auta na załadunek / rozładunek (spóźnienie dostawy)
 • noty za podstawienie nieprawidłowego auta, albo auta bez wymaganego osprzętu
 • noty za niewykonanie neutralizacji
 • noty za brak wymiany palet
 • noty za zabranie przez przewoźnika połowy z towaru, który miał zabrać zgodnie ze zleceniem

KBG.biz.pl

© 2015. All Right Reserved.